Yunanistan

 

Coğrafi Konum

Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk ve Türkiye ile sınır komşusu olan Yunanistan’ın yüzölçümü 131.957 km2’dir. Bu alanın yaklaşık %20’si sayıları 2000’i bulan adalardan oluşmakta ve 200’e yakınında yerleşim bulunmaktadır. Sahil şeridi 15.000 km., toplam sınır uzunluğu 1.181 km.’dir. Yunanistan’ın yaklaşık %80’i dağlık arazidir. 2000 m. yüksekliği aşan 30 dolayında dağ bulunmaktadır. En yüksek noktası 2904m. ile Olympus dağıdır. En uzun nehirleri Aliakmon (297 km), Achelos (220 km), Pinios (205 km) ve Meriç’tir (204 km.) Toplam uzunluğu 490 km. olan Meriç nehri aynı zamanda Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırı ayırmakta olup, 204 km’lik kısım Yunanistan topraklarındaki uzunluktur. Genelinde akdeniz iklimi hakimdir.

Siyasi ve İdari Yapı

Parlamenter bir cumhuriyet olan Yunanistan’da güçler ayrılığı ilkesine bağlı olarak yasama, yürütme ve yargı organlarının görev ve yetkileri anayasada düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanı, parlamento üyeleri arasından 5 yıllığına seçilmekte olup, Karolos Papoulias 2005 yılında yapılan seçimlerin ardından cumhurbaşkanı seçilmiştir. Parlamentoda 300 sandalye bulunmaktadır. Eylül 2007 ‘de yapılan seçimlerde çoğunluğu merkez sağ kanattaki Yeni Demokrasi Partisi (YDP) kazanmıştır. 4 Ekim 2009 tarihinde yapılan genel seçimlerde ise Panhelenik Sosyalist Partisi (PASOK) galip gelerek, parlamentoda çoğunluğu ele geçirmiş, ve George Papandreou başbakan olmuştur. Panhelenik Sosyalist Partisi (PASOK), Yeni Demokrasi Partisi (YDP), Komünist parti (KKE), Radikal Sol Koalisyonu (SyRizA) faaliyet gösteren başlıca siyasi partilerdir. Halen başbakanlığı Radikal Sol Koalisyonu lideri yürütmektedir.

Nüfus ve İşgücü Yapısı

Yunan nüfusunun etnik yapısı giderek artan sayıda mülteci ve göçmenlerin ülkeye akın etmesiyle değişmektedir. Nüfus tahminine göre Yunanistan’da 11.2 milyon insan yaşamaktadır. Son dönemlerde sayıları bir milyona yaklaşan göçmen ve mülteci Yunanistan’a yerleşmiş bulunmaktadır. Ülkeye Ortadoğu ve Afrika kıtasından, Çin ve Doğu Avrupa ülkelerinden göç olmaktadır. Avrupa’nın diğer ülkelerinde olduğu gibi Yunanistan’da nüfus giderek yaşlanmaktadır. Yunanistan’ın orta ve uzun vadede karşı karşıya kaldığı en önemli sorunların başında “nüfus yaşlanması” gelmektedir. Göç dışı rakamlara bakıldığında 10 milyonluk Yunanlı sayısı doğal ölümlerle azalmakta ve ülkedeki yaş ortalaması sürekli yükselmektedir. En son 2012 yılı rakamlarına baktığımızda nüfus göçe rağmen binde 5,5 düşmüştür. Büyük şehirlerdeki Arnavut mahalleleri ve Batı Trakya dışında ülke nüfusu artık geri döndürülemez biçimde tükenmektedir. Birçok bölgede yaş ortalaması 50’nin üstündedir. Yunanistan her yıl ortalama 200 bin kürtajla bu alanda AB şampiyonudur ve bu rakam doğum sayısının iki mislidir. Doğurganlık oranı çok düşüktür.

Temel Sosyal Göstergeler

Resmi Adı Yunanistan

Nüfus

11,1milyon (2014)

Dil

Yunanca

Din

Ortodoks Hıristiyanlık

Yüz ölçümü

131.957 km2

Başkent (nüfus)

Atina (3.8 milyon)

Başlıca Kentler (nüfus)

Selanik (1,1 milyon), Patras (311 bin), Larisa (284 bin), Iraklion (304 bin)

Yönetim Şekli

Parlamenter Cumhuriyet

Cumhurbaşkanı

Prokopis Pavlopoulos
Başbakan Alexis Tsipras

Para Birimi

Euro

Kaynak: The Economist Intelligence Unit Greece Country Report

 

 

Temel Ekonomik Göstergeler

2012a

2013a

2014a

2015a

2016b

2017c

2018c

GSYİH (milyar dolar, cari fiyatlarla)

246

240

236

195

195

203

205

Reel Büyüme Oranı (%)

-7.3

-3.2

0.4

-0.3

0.2

1.2

1.5

Özel Tüketim Harcamaları (% reel değişiklik)

-7.9

-2.5

0.7

0.3

-0.1

1.0

1.2

Kişi başına GSYİH ($ PPP)

25.844

26.553

26.569

26.262

26.737

27.632

28.719

İşsizlik Oranı (%, ort.)

24.6

27.5

26.6

25

22.6

21.9

21

Enflasyon Oranı (% ort. AB armonize ölçüsü)

1.0

-0.8

-1.4

-1.1

0.0

0.8

1.6

Kredi Faiz Oranı (%, ort.)

7.3

7.0

6.5

5.9

5.7

5.9

6.1

$/€ (yıl sonu)

1.32

1.38

1.21

1.09

1.10

1.10

1.12

İhracat (fob, milyar dolar)

35

36

36

28

27

28

28

İthalat (fob, milyar dolar)

-62

-63

-65

-47

-44

-45

-47

Dış ticaret dengesi (milyar dolar)

-27

-28

-30

-19

-17

-17

-19

Bütçe Dengesi (%GSYIH)

-8.8

-13.2

-3.6

-7.5

-5.1

-4.8

-3.7

Kamu Borçları (% GSYIH)

159.5

177.6

179.8

177.7

179.8

173.6

173.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit

a:gerçek b: Tahmin c:Öngörü

GENEL EKONOMİK DURUM

Ekonomik Yapı

Yunanistan kabaca 11 milyon nüfusu olan ve satın alma gücü paritesiyle 2015 yılında 195 milyar dolar GSYİH üreten bir ülkedir. Kişi başına gelir ise satın alma gücü paritesiyle 2015 yılında 26 bin dolar değerinde gerçekleşmiştir.

IMF verilerine göre ise 2015 yılı Yunanistan’ın GSYİH değeri 195 milyar dolar değerinde olup, 191 ülke arasında 48. sıradadır. 2016 yılında ise 196 milyar dolar ile 47. sıraya düştüğü tahmin edilmektedir. 2017 yılında 205 milyar dolar değerine yükseleceği tahmin edilmektedir. (IMF World Economic Outlook Database October 2016)

Yine IMF verilerine göre kişi başı GSYİH cari fiyatlarla 2015 yılında 17.989 dolar olup, 191 ülke arasında 42. sıradadır. 2016 yılında ise 18.078 dolara yükseldiği tahmin edilmektedir. 2017 yılında ise 19.900 dolar olacağı tahmin edilmektedir. (IMF World Economic Outlook Database October 2016)

Yunanistan 1981 yılında Avrupa Birliği’ne girmiş, 2001 yılında ise euro sisteminin 12’nci üyesi olmuştur. 1980-2008 arasındaki 28 yıllık dönemde Yunanistan’ın milli geliri beş misli artmıştır. Finansal kriz yılı 2008 yılından önceki on yıl ile karşılaştırıldığında ise ülkenin milli geliri yüzde 237 artış göstermiştir. 2008 yılı sonunda kişi başına gelir Avrupa Birliği’ne girilen 1981 yılına göre de tam yüzde 365 oranında artmıştır. 2014 yılına gelindiğinde ise Yunanistan’ın kişi başına geliri Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 72 kadarına karşı gelmektedir. 1981 yılından itibaren bu güne kadar ülkeye toplam 200 milyar euro kadar euro bölgesi fonlarından yatırım yapılmıştır.

Yunanistan’da devletin ekonomideki payı %40 oranındadır. Hizmet ağırlıklı ekonomiden oluşan Yunanistan gemi taşımacılığı, turizm ve bankacılık dışındaki sektörlerde rekabet edememektedir. Sanayinin GSYİH içindeki payı %12, tarımın %3.6, hizmetlerin ise %84.9’dur. Turizm, gemicilik, finans, inşaat ve telekom sektörün en önemli kalemleridir. İşgücünün %11.8’ini istihdam eden tarım sektöründe üretimi yapılan önemli ürünler taze meyve sebze, zeytin, tütün, şeker, pirinç, buğday, işlenmiş meyve sebze, konserve şeftali ve domates ve zeytinyağı’dır. Firmaların geneli küçük aile işletmeleridir.

Yunanistan özellikle sanayi ürünlerinde çok sınırlı ve az sayıda üretim imkanları ile toplam talebinin %80’ler gibi bir kısmını ithalat ile karşılayan ülke konumundadır.

Gemi taşımacılığı Yunanistan için hayati öneme sahip sektördür. Sektör ülke gayrisafi yurtiçi hasılasının %7.5’ini oluşturmakla birlikre 200.000’den fazla kişiye istihdam yaratmaktadır. Yunanistan ticaret filosu dünya filosunun yaklaşık %20’sini elinde bulundurmaktadır. (Müşavirlik Raporu) Yunanistan Gemiciler Birliği verilerine göre ülkenin gemi taşımacılığından elde ettiği senelik gelir 14 milyar doların üzerindedir.

Yunanistan ekonomisi için öneme sahip olan turizm sektörü ülke hasılasının yaklaşık %16’sını oluşturmaktadır. Sektörde 657 bin kişi istihdam edilmiştir.

GSYİH-Sektörlere Göre Dağılım (%)

2015
Tarım 4.1
Sanayi 12.5
Hizmetler 82.6

Kaynak: E.I.U

 

Ekonomik Performans

 

E.I.U verilerine göre 2008 yılından itibaren Yunan ekonomisinin büyümesi daralmış olup, ekonomi 2009 yılında %3.1, 2010 yılında %5.4, 2011 yılında  %8.9 oranında, 2012 yılında %7.3 oranında daralmıştır. Ekonomi 2013 yılında da daralmasını sürdürmüş  olup, %3.2 oranında daralmıştır.

 

2014 yılında %0.4 oranında büyüyen ekonominin sermaye kontrolünün etkisi ve iktisadi faaliyetler üzerine olan program tedbirlerinin 3. ve 4. çeyrekte kendini hissettirmesi yüzünden 2015 yılında %0.33 oranında daralmıştır. 2016 yılında da %0.2’lik büyüme oranına ulaşılacağı öngörülmektedir.

 

ICAP Group tarafından açıklanan verilere göre; 2014 yılında şirket iflaslarında önceki yıla oranla %15.8 düşüş yaşanmıştır. Yunanistan’da geçen yıl 330 şirket iflasını isterken, bu rakam önceki yıl 392 olarak gerçekleşmiştir.

ICAP tarafından 17 Avrupa ülkesi arasında yapılan araştırmada, Yunanistan, iflasa giden şirket sayısı bakımından  İspanya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. (Kathimerini- 23.10.2015)

 

IMF verilerine göre ekonomi  2015 yılında 0.2 oranında daralmıştır. 2016 yılında %0, 2017 yılında %2.7 oranında büyüyeceği öngörülmektedir. (IMF World Economic Outlook Database October 2016)

 

2016 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın ilk çeyreğine göre ekonomik büyüme %1.3 oranında daralmıştır. Bir önceki çeyreğe göre ise büyüme %0.5 oranında daralmıştır.

 

2016 yılının ikinci çeyreğinde sanayi üretimi geçen yılın aynı çeyreğine göre %4.7 oranında büyümüştür. Yine ikinci çeyrekte perakende satış hacim endeksi %3.8 oranında daralmıştır.

 

 

Ekonomi Politikaları

 

Bütçe açıkları, borç stoğunda artış, kamu harcamalarında israf, sosyal güvenlik sistemindeki bozukluk, işgücü maliyetlerinin yüksekliği kronikleşmiş yapısal sorunlar olarak bilinmektedir.

 

2009 yılında bütçe dengesinin GSYİH içindeki payı %15.6 gibi kritik bir orana yükselmiştir. 2010 yılında bütçe dengesinin GSYİH’ye oranı %11, 2011 yılında %10.2,  2012 yılında %8.8 oranında gerçekleşmiştir. 2013 yılında da %13.1 oranında gerçekleşmiş olup, 2014 yılında %3.7 oranına indirilebilmiştir. 2015 yılında ise %7.5 oranında gerçekleşmiştir.

 

Yunanistan’ın kamu borçları 2013 yılında GSYIH’nin %178 oranında gerçekleşmiştir. 2014 yılında %180.5 oranında, 2015 yılında 177.7 oranında  gerçekleşmiş olup, aynı oranın 2016 yılında %179.8 olacağı öngörülmektedir. Yunanistan dünyada Japonya’dan sonra kamu borcu en yüksek olan ikinci ülke konumundadır.

 

Mart 2010’da toplanan AB Zirvesi’nde AB ve İMF’nin katkısıyla Yunanistan’a 110 milyar euro’luk finansal yardım paketi açılmıştır. Paket karşılığında kamu kesiminde maaşların kesilmesi, emekli maaşlarının indirilmesi ve kapsamlı vergi artırımları yapılması kararlaştırılmıştır. Haziran 2011’de ise Yunan parlamentosu kamu harcamalarını azaltmayı ve vergi artışlarını içeren orta vadeli mali stratejiyi onaylamıştır.

Vergi oranlarındaki artış, düşen reel ücretler ve yüksek işsizlikle beraber 2011 yılında özel tüketim harcamaları  %9.9 oranında, 2012 yılında %7.9 oranında, 2013 yılında %2.5 oranında daralma göstermiştir. 2014 yılında %0.7 oranında büyüyen özel tüketim harcamaları 2015 yılında %0.3 oranında büyümüştür. 2016 yılında %0.1 oranında daralacağı öngörülmektedir.

 

Yüksek kurumlar vergisi ve daraltıcı banka kredi politikaları sonucu yatırım harcamaları 2011 yılında %20.7, 2012 yılında %23.4 oranında, 2013 yılında %9.3 oranında  daralmıştır. Yatırım harcamaları 2014 yılında %2.7 oranında daralmıştır. 2015 yılında ise %0.9 oranında büyüyen yatırım harcamalarının 2016 yılında %4 oranında  daralacağı öngörülmektedir.

 

Eurogrup orta vadeli mali projeksiyonları, bütçe açığının GSYİH’ye oranının 2017’ye kadar %0.7 olmasını hedeflemiştir. Bütçe fazlası GSYİH oranının ise %4.5 olması amaçlanmıştır. Orta vadeli bütçe fazlası hedefinin etkin olmayan vergi tahsisatı ve gerçekçi olmayan özelleştirme hedeflerinden dolayı başarıya ulaşması mümkün gözükmemektedir. Hükümet 2017 için bütçe fazlası hedefini %3’e indirmiştir.

 

Gelir artırıcı ve harcama kısıcı politikaların yanısıra 50 milyar euro’luk kamu varlıklarının özelleştirilmesi programının da yürürlüğe konması kararlaştırılmıştır. Bununla beraber, özelleştirme süreci çok ağır ilerlemekte olup, başarıya ulaşmamıştır. 2020 yılına kadar kümülatif 24 milyar euro’luk hedefin başarıya ulaşma ihtimali mümkün gözükmemektedir. Halen, özelleştirme hedefinin ancak %6’sı başarılabilmiştir.

 

Euro ülkeleri maliye bakanları Yunanistan’a verilecek ikinci yardım paketini Mart 2012’de yaptıkları toplantıda onaylamışlardır. Yunanistan Mart ayında özel yatırımcıların elindeki devlet tahvillerini daha uzun vadeli ve yarıdan düşük nominal değerde kağıtlarla değiştirerek borçlarını 100 milyar euroyu aşkın bir miktarda azaltmayı başarmıştır. Takasın başarısı üzerine euro ülkeleri maliye bakanları 2014 yılına kadar Atina’yı finanse edecek 130 milyar euroluk ikinci yardım paketini onaylamışlardır.

 

Yunanistan parlamentosu, hükümet içindeki çatlağa ve şiddetli halk gösterilerine rağmen, uygulanması düşünülen ve yeni yardımların kapısını açacak ve ülkenin iflasını önleyecek harcama kesintileri ve vergi artışlarından oluşan bir tasarruf önlemleri paketini 2013-16 Orta Vadeli Finansal Strateji Çerçevesinde 2012 kasım ayının başlarında  onaylamıştır. 2013-2014 yılları için 13,5 milyar euro tutarındaki kesintiler şu an 65 olan emeklilik yaşında iki yıl artış, ücret ve maaşlarda kesintiler ve mevduat vergilerinde artış içermektedir.

Özel sektörün elindeki kamu borcunun yeniden yapılandırılmasına, ve 2012 yılında Yunan tahvillerini elinde bulunduran kamu sektörünün borç vadelerinin uzatılmasına, faizlerin düşürülmesine rağmen, kamu borcunun sürdürülebilirliği şüphe ile karşılanmaktadır.

 

Yunanistan’da hükümetin, AB ve IMF’nin mali yardımlarının sürmesine ilişkin çok yönlü yasa tasarısının oy çoğunluğuyla 2013 nisan ayında meclisten geçmesinin ardından ülkede huzursuzluk iyice derinleşmiştir. Parlamentodan geçen tasarı ile kamu kurum ve kuruluşlarında işten çıkarmalar, tasarruf amacıyla bazı okulların ve savunma sanayisindeki kurumların birleştirilmesi, belediye zabıtaları ile okul güvenlik birimlerinin iptal edilmesi, belediye bütçelerinin Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca kayyum altına alınması öngörülmektedir. Öte yandan, Yunan Hükümeti, Troyka ile varılan anlaşma gereğince 4 bini 2013 yılı içerisinde olmak üzere 2014 yılı sonuna kadar yaklaşık 15 bin devlet  memurunun  işine son vermeyi planlamıştır.

 

Yunanistan’da işsizlik  2015 yılında %25 oranında gerçekleşmiştir. Genç işsizlik yüzde %50’ye yakındır. 10.7 milyon nüfusta 5 milyon kişi çalışmamakta, emekli ya da işsizdir. Faal çalışan 3.5 milyon civarındadır. Kısacası 3.5 milyon, 5 milyona bakmaktadır. Ülkede yaklaşık 3 milyon hane mevcut olup, bunun 2.5 milyonu ödenmeyecek kadar ağır vergi borcu altındadır.

 

Piyasalardan 2011’de borçlanma imkanı kalmayan Yunanistan’a Euro Bölgesi tarafından sağlanan 240 milyar euroluk kurtarma paketlerinin süresi 2014’ün sonunda dolmuş olduğu için, Ocak 2015 seçimlerini takiben yeni Çipras hükümeti süre uzatımı talebinde bulunmuştur. Eurogroup, haziran ayının sonuna kadar yeni hükümete süre uzatımı tanımış olup, yükümlülüklerin yerine getirilmesi doğrultusunda 3. finansal yardım görüşmelerine başlanacağını umut etmektedir.

 

2014’ün sonunda  Yunan hükümeti borcun kırpılmasından ziyade borç vadelerinin uzatılması ve faizlerin düşürülmesi doğrultusunda kamu borcunun yeniden yapılandırılması görüşmelerine başlanmasını ümit etmektedir. Resmi alacaklılar ise borcun kırpılmasına sıcak bakmamaktadır.

Yunanistan’ın yüzde 60’ı Euro Bölgesi’ne, yüzde 15’i devlet tahvillerine, yüzde 10’u IMF’ye, yüzde 8’i Yunan bankaları ve yabancı bankalar başta olmak üzere diğer kreditörlere, yüzde 6’sı da Avrupa Merkez Bankası’na olmak üzere toplamda yaklaşık 323 milyar avro borcu bulunmaktadır.

Yunanistan’ın kamu borçlarının yarıdan fazlası, yani çok önemli bir kısmı 2020 yılından itibaren 30 yıl içinde ödenmeye başlanacak olup, düşük faizlidir. Kısa vadede önemli olan IMF kredileri ve Avrupa Merkez Bankası’na olan borçlardır. (ELA-Bankalara destek fonları) Bu borçlar küçük miktarda olmasına rağmen, IMF ve Avrupa Merkez bankası tabi olduğu kuralların dışına çıkamamaktadır. Dolayısıyla kısa dönemde Yunanistan’ı borç açısından zorlayan bu iki kurumun olacağı beklenmektedir.

2014’ün ikinci yarısında Yunanistan euro bölgesinde en hızlı büyüyen ekonomiydi. Ama 2015 yılının ilk çeyreğinde  yeniden resesyona girmiştir. 2014 yılının ilk üç çeyreğinde Yunanistan’ın çeyreklik büyümeleri pozitife dönmüş iken, son çeyrekte kendini gösteren politik istikrarsızlıktan dolayı 2015’in ilk çeyreğinde ekonomi geçen yılın aynı çeyreğine göre sadece %0.3 oranında artmıştır. 2014’in 3. çeyreğinde  gerçekleşen %1.5, son çeyreğinde gerçekleşen %1.3 oranındaki büyüme oranlarıyla karşılaştırıldığında Yunan ekonomisinin 2015 yılından itibaren büyüme ivmesini kaybettiği ve resesyona girdiği anlaşılmaktadır.

 

Bugün gelinen durumda Yunanistan borçları ödeyememesinin yanısıra maaşları dahi ödemekte zorlanmaktadır. Bu nedenle yardıma müthiş ihtiyacı olduğundan, haziran ayının sonunda temin edilecek 7,2 milyar Euro’luk dilimle  30 Haziran’da IMF’e 1,6 milyar Euro borcun ödenmesi planlanmıştır. Ancak bu miktarın serbest kalması için, kemerin daha ileri deliklere kadar sıkılması şart koşulmuştur. Bu şartlar ise, Çipras’ın meydanlarda sarf ettiği popülist söylemlerle çeliştiği için  5 temmuz’da emeklilik sistemi, katma değer vergisi ve kurumlar vergisi ile savunma harcamalarına yönelik katı “kemer sıkma” politikalarının oylandığı halkoylaması düzenlenmiştir. Yunan halkı  kemer sıkma önlemleri” denen ekonomi-politikalarının uygulanmasına %60 oranında hayır oyu vermiştir. Bu arada Yunanistan, 30 Haziran’da vakti gelen borcu da ödemeyeceğini bildirerek, IMF tarihinde borcunu ödemeyen ilk gelişmiş ülke ünvanına hak kazanmıştır.

Kemer sıkma önlemleri arasında savunma sanayiine ayrılan fonun yarıya indirilmesi, emeklilik sistemi tarafından yapılan maaş ödemelerinin makul düzeylere indirilmesi,  şirketlerin ödediği kurumlar vergisinin yüzde 29 düzeyine çıkarılması talep edilmektedir.
Ayrıca erken emekliliğin kaldırılması da Troyka’nın Yunanistan’dan talep ettiği ana başlıklar arasında yer almaktadır. Bu arada Troyka, EKAS adı ile bilinen ve fakir emeklilere, standart emeklilik maaşına ek verilen ödemenin 2017 yılında kaldırılmasını isterken, Çipras tarafı ancak 2018-2020 arasında bu adımı atabileceklerini ifade etmektedir.

Yunanistan’da en büyük sorunun başında emeklilik sisteminin sorunları yer almaktadır. Yunanistan’da Euro cinsinden yapılan emeklilik ödemeleri tüm Avrupa’nın en yüksek emeklilik ödemelerini oluşturmaktadır. Üstelik kamu çalışanları çoklukla 50 yaşında emekli olmuşlardır.  Ama bugün durum değişmiş olup, son dört yılda 2010 yılından bu yana sekiz defa emeklilik ödemeleri düşürülmüştür. Halen ortalama emeklilik ödemesi 700 euro civarındadır. Yunanistan’da fakirlik sınırı ayda 665 euro civarında olup,  emeklilerin yüzde 45 kadarının aldığı emeklilik maaşının, bugün fakirlik sınırının altında kaldığı görülmektedir.

 

Yunan hükümetinin 86 milyar avroluk “Üçüncü Kurtarma Paketi”ne ilişkin Avrupalı kurumlarla vardığı anlaşma ağustos 2015 tarihinde Yunan Parlamentosunda onaylanmıştır. Yunan ekonomisinde 2016 yılı için yüzde 0,50, 2017 için yüzde 1,75 ve 2018 için yüzde 3,5 faiz dışı fazlalık oluşturulması öngörülen anlaşmada, taşınmaz mal varlıklarında ve bazı ürünlerde vergilerin artırılması, iş ve sosyal güvenlikle ilgili konularda köklü değişiklikler yapılması, bazı mesleklerin ve enerji piyasasının serbestleştirilmesi, çiftçilere yakıt vergisi muafiyetinin kaldırılması ve tarım ürünlerinin vergilendirilmesi, özelleştirmeler için özel bir fon oluşturulması ve 2017 sonuna kadar bu fona özelleştirmelerden elde edilecek 6,4 milyarlık kaynak aktarılması gibi reformlar yer almaktadır.

Yunanistan’da, 20 Eylül 2015’de yapılan genel seçimlerin ardından Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras başkanlığında, Bağımsız Yunanlılar (ANEL) partisinin desteğiyle kurulan koalisyon hükümeti Ekim ayında güvenoyu almıştır.

 

Hükümetin öncelikli hedefinin ekonomik kalkınmanın sağlanması ve borcun yeniden yapılandırılması olduğunu vurgulayan Çipras,  krizden ve denetim sürecinden bir an önce çıkılmasını amaçladıklarını belirtmiştir.  İlk değerlendirmenin tamamlanmasını takiben, borcun azalmasıyla ilgili müzakerelerin başlatılması ve 2017’inin başında uluslararası para piyasalarına açılmak hedeflenmektedir.

 

Avrupalı kreditörlerle imzalanan anlaşmalar sonrası sancılı kemer sıkma politikalarını hayata geçirecek olan hükümetin, Avrupa Birliği ve kreditörlerin 86 milyar avroluk “Üçüncü Kurtarma Paketi” karşılığında dayattığı reformları da uygulaması beklenmektedir. 86 milyar avroluk kredinin ilk dilimi (26 milyar euro) ağustos 2015’de serbest bırakılmıştır.

 

Kreditörler (Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa İstikrar Mekanizması ve İMF) ve Yunan otoriteleri arasında yapılacak program görüşmelerine 2016 Şubat ayında başlanmıştır.

 

ICAP Group tarafından açıklanan verilere göre; 2014 yılında şirket iflaslarında önceki yıla oranla %15.8 düşüş yaşanmıştır. Yunanistan’da geçen yıl 330 şirket iflasını isterken, bu rakam önceki yıl 392 olarak gerçekleşmiştir.

ICAP tarafından 17 Avrupa ülkesi arasında yapılan araştırmada, Yunanistan, iflasa giden şirket sayısı bakımından  İspanya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. (Kathimerini- 23.10.2015)

 

 

22 Mayıs 2016 tarihinde toplanan parlamentoda ikinci defa bir torba yasa geçmiştir.

25 Mayıs 2016 tarihinde ise Eurogroup toplantısında prensipte 10.3 milyar euro’luk kredi diliminin serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Bunun için öncelikli reformların geçiş şartı konmuştur.

 

Öncelikli reformların parlamentodan geçmesini takiben 8 Haziran 2016’da 10.3 milyar euro’luk dilimin serbest bırakılmasını Eurogroup çalışma grubu onaylamıştır. 7.5 milyar euro’nun hemen ödenmesi, geri kalan 2.8 milyar euro’nun ise üçüncü çeyreğin sonuna kadar ödenmesi kabul edilmiştir.

 

Üzerinde anlaşılan 10.3 milyar euroluk nakit kaynak 2015 yazında yaşanan ödeme riskinin tekrarını ortadan kaldırmıştır. Yeni dilimin serbest bırakılmasının hükümetin borç-servis yükümlülüğünü zamanında tamamlamasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

 

Yine Eurogroup toplantısında 2018 yılında programın başarıyla tamamlanmasını takiben  borç yapılandırmanın görüşülmeye başlanması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, programın destekleneceğine dair IMF’den taahhüt alınmıştır.

 

25 Ekim 2016’da Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) üçüncü ekonomik uyum programının ilk gözden geçirilmesinin tamamlanmasını  takiben, 2.8 milyar euro dilimin tahsis edilmesine karar vermiştir.

 

2016 yılının başından beri ülkede siyasi tansiyon giderek artmakta ve sosyal güvenlik reformlarına yönelik protestolar ve grevler yaşanmaktadır. Politik reaksiyon ve yavaş ekonomik büyümenin programın başarısını engelleyeceği öngörülmekte olup, 2016-20 döneminde Yunanistan’ın Euro bölgesinden ayrılması riskinin %60 oranında olduğu değerlendirilmektedir.

 

 

Enflasyon

 

Düşen ücretler ve işsizliğin etkisiyle 2015 yılında ekonomi deflasyonun etkisinde olup, enflasyon oranı %-1.1 oranında gerçekleşmiştir. 2016 yılında da enflasyon oranının %0 olacağı beklenmektedir.

 

Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü

Yunanistan’a yapılan yatırımların hangi sektörlere yöneldiği ve hangi ülkelerin ne kadar tutarda yatırım yaptığının belirlenebilmesi amacıyla; Yunanistan’a yapılan doğrudan yatırımlar, Yunanistan Merkez Bankası’ndan ve Yunanistan Yatırım Ajansı’ndan alınan verilerle, kriz öncesi (2003-2008) ve kriz sonrası (2009-2014) dönemleri karşılaştırmalı olarak, sektörel ve ülke bazında incelenmiştir. Ayrıca 2012-2015 yılları arasında, Yunanistan’a hangi ülkelerin ne kadar tutarda yatırım yaptığını belirleyebilmek için Atina Ticaret Müşavirliği’mizden bilgi alınmıştır.

Yunanistan’a yapılan doğrudan yatırımların ülke bazında dağılımı incelendiğinde Yunanistan’daki doğrudan yabancı yatırımların büyük kısmının Avrupa Birliği ülkeleri tarafından yapıldığı görülmektedir. Kriz öncesi ve sonrası dönemde doğrudan yatırım yapan ülkelerin dağılımında ciddi değişimler gözlenmesine rağmen incelenen iki dönemde de Almanya ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca, diğer bir dikkat çeken husus İsviçre ve Amerika’nın kriz sonrası dönemde Yunanistan’daki yatırım miktarını neredeyse iki katına çıkarmış olmasıdır. Bununla birlikte, nihai olarak bakıldığında, Yunanistan’a yapılan doğrudan yatırımlar 2008 krizi sonrası altı yıllık dönemde önceki altı yıllık döneme kıyasla %38,7 azalmıştır.

Yunanistan’a yapılan yabancı yatırımların ülke bazında dağılımı incelendiğinde; 2012-2015 yılları arasında Amerika’nın 11 adet (iki adet yatırımın tutarı bilinmemektedir.) toplam 652 milyon avro tutarında yatırım yaptığı belirlenmiştir. Söz konusu yatırımların enerji, finans, gayrimenkul, imalat ve turizm sektörlerine yönelik olduğu görülmüştür. 2012-2015 yılları arasında tutar bazında en yüksek yatırımı ise, yaklaşık 1,4 milyar avro ile İngiltere’nin yaptığı görülmektedir. İngiltere ise yatırım alanı için finans ve imalat sektörünü tercih etmiştir.

Yatırımlara Sağlanan Teşvikler

Beş yıldan daha fazla süre ile faaliyette bulunacak yatırımcılar faiz sübvansiyonu ve vergi istisnaları sayesinde eğer yatırımları ile ihracata dönük üretim yapıyorlar ise veya ithal ikameci bir yaklaşımla ithal edilmekte olan ürünlerin ithalini engellemişseler, ilave vergi teşvikleri verilmektedir. 10 milyon doları aşan yatırımlar veya yabancı katılımcılar var ise, 5 milyon doları aşan yatırımlar için Yunan Yatırım Kurumu (Invest In Greece- www.investingreece.gov.gr) olarak projenin gerçekleşmesinden sorumlu olup, ilave hükümet teşvikleri de verilmektedir.

Bir yatırımın genişletilmesi veya kurulması için ön şart aranmamakla birlikte bir yatırımcı vergi ve/veya yatırım teşviki talep ettiğinde performasına ilişkin veriler aranmaktadır. Yerel katkı, ithal ikamesi, ihracata dönük olması ve teknoloji transferi gibi hususlar Yunan Hükümet yetkilileri tarafından değerlendirilerek yatırım teşvikleri verilmektedir. Ayrıca, yatırım teşviklerinin verilmesi sırasında verimliliği sağlayamayan firmaların aldıkları teşviklerin iadesi veya kaldırılması mümkün olabilmektedir. İzin için hükümete sunulan bütün bilgiler gizli olarak değerlendirilmektedir.

Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelen yabancılar, oturma ve çalışma müsaadesi aldıktan sonra çalışabilmektedirler. Yabancı yatırımcıları etkileyen ayırımcı veya tercihli ithalat/ihracat politikaları bulunmamakta olup, bu ve benzer hususlar artan bir şekilde AB düzenlemeleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Yunanistan’da yürürlükte olan ve ağırlıklı olarak AB kaynaklarından temin edilen yatırım teşvikleri yatırımcılar için olağanüstü kolaylık ve imkanlar sağlamakta olup, mevcut teşviklerin çok büyük bir oranı hibe şeklinde temin edilen sübvansiyonları içermektedir. Yunanistan, AB ile mutabakat çerçevesinde belirlenmiş olan gelişmişlik düzeylerine göre bölgelere ayrılmıştır. Mevcut alt yapı, kişi başına düşen milli gelir, doğal ve beşeri kaynakların mevcudiyeti gibi somut kriterlere göre ülke belli başlı 6 bölgeye ayrılmıştır. Yatırım teşviklerinde yerli yabancı ayrımı yapılmayıp her türlü yatırımcıya aynı imkanlar sunulmaktadır.

Yunanistan Yatırım Kurumu Invest in Greece’in sitesindeki (www.investingreece.gov.gr) ilgili kanun maddelerinin incelenmesinden de görüleceği üzere teşvik konusu yatırımın özellikle istihdam yaratıcı üretime yönelik yatırımlardan oluşması şart koşulmaktadır.

Mevcut teşvikler;

Nakit sübvansiyonu (Cash Grant): Yatırım projesinin belli bir oranının doğrudan devlet tarafından sübvanse edilmesidir.

Leasing Subvansiyonu (Leasing subsidy): İstihdam ve üretime yönelik olarak yeni makine ve ekipman kiralanmasında mevcut projenin belli bir oranının devlet tarafından karşılanmasıdır.

Vergi Muafiyeti (Tax exemption): Yatırımın tamamlanmasını takibeden ilk on yıl içerisinde dağıtılmayan kârlardan gelir vergisi muafiyetini kapsamaktadır.

Ücret Yardımı: Yatırım sonucunda yaratılan iş imkanlarında istihdam edilen işçilerin işverene maliyetinin belli bir kısmının devlet tarafından sübvanse edilmesidir.

Ülkedeki Serbest Bölgeler

Yunanistan, Pire, Selanik ve Heraklion-Girit liman bölgelerinde mevcut üç serbest ticaret bölgesine sahiptir. Yabancı orijinli mallar bu bölgelere gümrük ve diğer vergileri ödenmeksizin getirilir ve transit yüklemesi yapılır veya re-export edilirse gümrük ve diğer vergilerden muaffiyeti devam eder. Kalkınma Bakanlığı’ndan edinilen en son bilgilere göre, Etoloakarnania’da (Batı Yunanistan) bulunan Astakos Denizcilik ve Sanayi Serbest Bölgesi kısa süre önce faaliyete geçmiştir. Diğer yandan, halen altyapı çalışmaları süren ve yakın gelecekte faaliyete geçmesi beklenen bir diğer serbest bölge ise Evros (Meriç) bölgesinde bulunan Ormenio Serbest Sanayi Bölgesidir.

Benzer şekilde, alıcı adına, depolomaya ve malların transferine ilişkin olarak bölgede düzenlenen belgeler damga vergisinden de muaftır.

Yükleme-boşaltma işlemleri AB’nin 2504/88 ve 2562/90 sayılı Yönetmeliklerine göre yürütülmektedir. Transit malların antrepolarda tutulma imkanı bulunmaktadır. Ayrıca bölgeler paketleme, tasnif etme ve etiketleme işleri için de kullanılabilmektedir. Montaj ve imalat işlemleri az da olsa Selanik bölgesinde bulunmaktadır. Ambar masraflarının her altı ayda ödenmesi ile depolama süresinde bir sınırlama bulunmamaktadır.

Ülkede İş Kurma Mevzuatı

Yunanistan’da gerek yerli gerekse yabancı yatırımcılar şirket kurma veya kendi işyerlerini açma hakkına sahiptirler. Milli güvenlik nedeniyle bazı adalarda ve sınır bölgelerinde arazi alımında ve AB vatandaşları dışındakilere madencilik, bankacılık, denizcilik ve hava taşıma, basın-yayın konusunda kısıtlamalar devam etmektedir.(www.investingreece.gov.gr)

Türk yatırımcı için Yunanistan’da belli prosedürleri takip etmek suretiyle, Şirket kurmak veya Şube açmak mümkündür. Ayrıca Yunan mevzuatı, %100 Türk sermayeli şirket kuruluşuna izin vermektedir.

Yunanistan’ın son dönemde yaşadığı ekonomik kriz, ülkede belirsizlik ortamını artırarak ülkedeki yatırım ortamının kötüleşmesine yol açmış, yatırımların azalmasına, işsizlik oranlarının yükselmesine neden olmuştur. Bunun yanında, son 86 milyar avroluk yardım paketi kapsamında kurumlar vergisi ve tüketicilerden alınan vergilerde artışa gidilmesi, yabancı yatırımcının yatırım iştahının azalmasına neden olması da beklenmektedir.

Yabancı sermayeli bir yatırımcı Yunanistan’da çeşitli hukuki şekillerde faaliyet gösterebilir. Yunan mevzuatı kapsamında; tamamı yabancı sermayeli şirket kurmak, şube açmak, bir başka girişimci ile birlikte ortak girişim sözleşmesi çerçevesinde faaliyet göstermek ya da bir ortaklık kurmak belli başlı yabancı yatırım türleridir. Yunanistan’da kurulmuş bir yabancı sermayeli şirket, bütün ortakları yabancı olsa bile Yunan şirketi statüsünde sayılmaktadır.

Yabancı yatırımcılar Yunanistan’da doğrudan yabancı sermayeli bir şirket kurmak istediklerinde genel olarak bir Limited şirket ya da Anonim şirket kurmak ya da 3. ülkedeki mevcut bir şirketin Yunanistan’da şubesini açmak yollarından birini tercih etmektedirler.

hraç Ettiği Başlıca Ürünler (Bin dolar)

GTİP ÜRÜN

2013

2014

2015

TOPLAM _

36.261.644

35.755.371

28.202.835

2710 Ham olmayan petrol yağları

13.639.491

13.212.254

7.976.579

3004 Tıbbi ilaçlar

1.284.267

1.263.563

1.023.921

1509 Zeytinyağı ve fraksiyonları

656.528

345.916

698.203

7606 Alüminyum levhalar

661.032

723.689

631.063

9999 Başka yerde belirtilmeyen mallar

699.383

724.015

624.080

302 Taze balık

582.561

578.346

502.550

8471 Otomatik veri işleme makinaları

46.162

383.130

445.049

2005 İşlenmiş veya konserve sebzeler

449.014

467.121

433.468

406 Peynir

394.761

443.473

407.928

7411 Bakır tüp ve borular

429.479

419.830

398.913

2008 Konserve meyveler

450.050

406.810

345.818

5201 Karde edilmemiş pamuk

492.074

410.038

327.118

2402 Sigara

267.138

281.010

305.183

7601 İşlenmemiş alüminyum

291.472

315.734

295.262

7607 Alüminyum folyo

253.695

263.812

262.217

7604 Alüminyum çubuk, profiller

187.115

239.406

254.392

2523 Portland çimentosu

275.153

281.224

250.446

8544 İzole tel kablo

315.826

281.381

231.804

2713 Petrol kömürü

220.936

220.824

223.278

8517 Telefon hattı için elektrikli cihazlar

253.527

240.942

212.980

Kaynak: Trademap

 

 

İthalatında Başlıca Ürünler

 

İthal Ettiği Başlıca Ürünler (Bin dolar)

GTİP ÜRÜN

2013

2014

2015

TOPLAM _

61.148.120

62.180.636

47.185.831

2709 Ham petrolyağları

16.052.194

14.928.048

8.132.263

‘2710 Ham olmayan petrol yağları

4.371.352

4.473.199

3.069.850

3004 Tıbbi ilaçlar

2.953.483

2.865.404

2.375.666

8901 Yolcu ve kargo gemileri

1.578.952

2.390.165

1.696.273

8703 Binek otomobilleri

787.077

1.117.312

1.021.202

2711 Petrol gazları

1.894.312

1.263.154

844.238

8471 Otomatik veri işleme makinaları

430.429

798.206

743.216

8517 Telefon hattı elektrikli cihazlar

691.603

690.017

720.490

2716 Elektrik enerjisi

271.534

486.517

500.162

3901 Etilen polimerler

503.563

527.191

475.058

0203 Domuz eti

576.788

566.387

434.338

0406 Peynir

568.882

578.653

426.712

7601 İşlenmemiş alüminyum

447.186

471.532

414.677

3002 Hayvan-insan kanı-plasmalar

389.010

405.028

407.444

0201 Sığır eti

497.627

487.684

401.708

7403 Rafine bakır ve bakır alaşımlar

412.596

380.507

345.616

8708 Motorlu taşıt yedek parçaları

367.719

393.167

325.972

9018 Elektro tıbbi cihazlar

324.566

315.019

264.352

8528 TV alıcıları

284.991

353.450

232.409

4011 Yeni kauçuk lastikler

295.846

295.533

231.610

Kaynak:Trademap

 

 

Başlıca Ülkeler İtibariyle Dış Ticaret

 

Yunanistan İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı (Bin dolar)

ÜLKELER

2013

2014

2015

TOPLAM

36.261.644

35.755.371

28.202.835

İtalya

3.239.928

3.288.451

3.185.323

Almanya

2.347.834

2.342.431

2.040.523

Türkiye

4.256.672

4.348.029

1.898.659

G. Kıbrıs Rum Kesimi

1.512.612

1.639.903

1.566.461

Bulgaristan

1.852.436

1.785.447

1.411.737

ABD

1.240.781

1.091.425

1.384.535

İngiltere

1.288.495

1.283.910

1.172.953

Mısır

788.199

1.004.022

1.158.683

Lübnan

661.055

814.631

849.215

S. Arabistan

535.946

1.042.328

820.200

Romanya

797.915

840.252

778.843

İspanya

763.659

886.756

763.540

Fransa

850.928

851.896

724.910

Makedonya

988.100

939.803

647.077

Hollanda

565.254

551.840

548.433

Gibraltar

1.406.413

852.340

438.517

Polonya

382.514

429.965

390.578

Arnavutluk

456.009

546.811

386.772

Belçika

389.583

414.645

376.908

Kore Cum

265.257

357.981

330.762

Kaynak: www.trademap.org

 

Yunanistan İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı (Bin dolar)

 

ÜLKELER

2013

2014

2015

TOPLAM

61.148.120

62.180.636

47.185.831

Almanya

5.842.527

6.176.952

4.982.912

Rusya

8.785.971

6.425.371

3.817.130

İtalya

4.672.588

4.672.065

3.687.783

Irak

4.791.875

5.187.212

3.424.855

Çin

2.914.167

3.313.758

2.831.247

Hollanda

2.822.686

3.080.465

2.548.750

Fransa

2.853.278

2.815.091

2.080.224

İspanya

1.784.179

2.085.272

1.704.834

Kore

1.343.937

1.953.863

1.633.415

Kazakistan

1.887.273

3.220.221

1.552.292

Belçika

1.721.687

1.723.736

1.536.589

Bulgaristan

1.832.856

1.887.659

1.520.328

Türkiye

1.472.251

1.543.476

1.477.227

İngiltere

1.491.627

1.591.157

1.326.224

S. Arabistan

1.559.254

1.733.107

1.064.070

Romanya

683.927

806.177

783.854

Mısır

766.935

1.117.131

729.464

ABD

669.852

664.794

661.114

Polonya

559.633

589.207

563.853

Danimarka

555.401

542.133

496.397

Kaynak: www.trademap.org

Dış Ticaret Politikası

Yunanistan’da serbest ticarete dayalı bir dış ticaret rejimi mevcuttur. 1981 yılından beri AB üyesi olan Yunanistan’da dış ticaret AB uygulamalarına göre yürütülmektedir. Yunanistan’ın AB’nin ortak dış ticaret politikası dışında ulusal bir bazda dış ticaret mevzuatı mevcut olmayıp, dış ticaret alanındaki ulusal mevzuat AB direktiflerinin ulusal mevzuata uygulanması ile yürütülmektedir. AB uygulamalarına paralel olarak uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanan mallar dışında ithali yasak ürün bulunmamaktadır.

Yunanistan’da ihracat işlemi, tek idari belge ve faturaya ilaveten, AB düzenlemelerine, bazı durumlarda Yunanistan’ın iç mevzuatına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak ihracatın yapılacağı ülkeye ve ihraç edilecek ürüne göre değişen kontrol ve kayıt belgeleri ile birlikte serbestçe gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’den yapılacak ithalat için ATR, EFTA ve Doğu Bloku ülkeleri EUR1 AKP ülkeleri için FORM A belgesi ve üçüncü ülkeler için menşe belgesi aranmaktadır.

Tarifeler ve Diğer Vergiler

AB ile ortak dış ticaret politikası uygulayan Yunanistan, AB üyesi ülkelerle olan ticaretinde her tür gümrük vergisi, eş etkili vergi, miktar kısıtlamaları ve benzeri sınırlamaları kaldırmış olup, üçüncü ülkelerden olan ithalatında ortak gümrük tarifesi uygulamaktadır.

Türkiye ile Yunanistan arasında ise AB ile Türkiye arasındaki 1 Ocak 1996 tarihinden beri uygulanmakta olan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca sanayi ürünlerinde herhangi bir gümrük vergisi olmayıp, sadece tarım ürünleri ihracat ve ithalatında gümrük vergisi uygulaması bulunmaktadır. Tarım ürünlerinde, AB’nin ortak tarım politikası çerçevesinde ürüne göre %6.4 ile %40 arasında değişen oranlarda ad valorem ve spesifik vergi uygulaması ile (ürün bazında ton ya da kg. başına) referans fiyat uygulaması bulunmaktadır. Gümrük vergileri malın CIF değeri üzerinden hesaplanmaktadır. Ayrıca gümrük vergisine ek olarak toplamı %1’den daha az oranda çeşitli vergiler mevcuttur.

İhracat veya ithalat yapan şirketlerin gerekli belge ve prosedürler için sürekli güncellenen TARIC (http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/dds/tarhome_en.htm) web sayfasını takip etmeleri gerekmektedir

Tarife Dışı Engeller

Serbest ticarete dayalı bir dış ticaret rejiminin bulunduğu Yunanistan’da ithalat için herhangi bir izne ya da lisansa gerek yoktur. Ancak bazı ürünler için Yunanistan’a giriş yapabilecekleri ihtisas gümrükleri ve limanlar belirlenmiştir. Su ürünleri, canlı hayvan ve et ürünleri ile bazı tarımsal ürünlerde ise Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Anti damping ve anti sübvansiyon tedbirleri AB düzeyinde ve AB Komisyonu kararları çerçevesinde uygulanmaktadır.

Ege Adalarına Gıda Maddesi İhracatı

AB‘ye sağlık ve hijyen yönünden yeterliliği kabul edilmiş ve Türkiye’den ihracat yapabilir firmalar listesine kayıtlı şirketlerce adaların ihtiyacı için deniz ürünlerimiz doğrudan adalara ihraç edilebilmektedir. Gıda maddelerinden diğer hayvansal ürünlere ilişkin çalışmaların Tarım Bakanlığımızca sürdürüldüğü bilinmektedir. Bu noktada yoğurt, süt, et, canlı hayvan, dondurma (% 50’ye kadar süt içeriğine izin verilebilmektedir) gibi ürünlerin adalarla beraber bütün AB ülkelerine ihracatı mümkün bulunmamaktadır.

Taze sebze ve meyvelerde Atina ve Selanik merkezli kontrol sertifikası istendiğinden ve kontrollerin adalarda yapılamamasından dolayı bu konuda sıkıntılar giderilememiştir. Ancak, konserve, fındık-fıstık, kuru meyve gibi ürünlerin kontrolleri Girit ve Rodos adalarında yaptırılması mümkündür. Rodos adasında laboratuvar açılması konusunda Yunan tarafı ikna edilmiş ancak, açılış işlemleri halen tamamlanamamıştır.

Ege Adalarının yerel ihtiyacı için AB’nin ilgili direktifleri kapsamında sağlanan muafiyetle deniz ürünleri ve bazı gıda maddeleri ihracatı yapılabilmektedir. Ancak adaların tüketimi ile sınırlı olan muafiyet dahilinde Yunanistan’a giriş yapan anılan maddelerin ana karaya gönderildiğinin tespiti halinde Yunan yetkililer tedbir almak zorunda kalacaklardır.

Standartlar, Test Etme ve Belgelendirme

Dış ticarete konu mallardan gerekli görülenlerin standardına veya teknik düzenlemesine uygunluğunun veya kalitesinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatı uyarınca gerçekleştirilmektedir.

Standartlar konusunda Yunanistan AB tarafından uygulanan hükümlerin doğurduğu uygulamaları takip etmektedir. ISO 9000 yerel firmalardan talep edilirken, ayrıca hükümet ihalelerinde de istenmektedir.

Tarım ürünlerinde bölgesel yüklemeler yerine her bir yükleme için test yapmada ısrar edilmektedir. Yapılan testlerde de yüksek oranda hatalar yapıldığı şeklinde iddialar mevcuttur.

Tohumlarda, Yunanistan’a tohum ithal etmek için öncelikle o tohum, ‘European Variety Catologue’ listesinde yer almalıdır. Eğer yer almıyorsa, Yunan Milli Katoloğuna (National Catologue of Greece) kaydettirilmeli ve ayrıca türüne ve özelliklerine bağlı olarak 2-3 yıl sürebilecek bir testin de yapılmasının gerekli olduğu bilinmelidir.

Kırmızı ve beyaz et ve onların yan ürünlerinin ithalinde, yalnızca AB’ce onaylanmış üçüncü ülke tesislerinden gönderilmiş ürünlerin girişine izin verilmektedir. Bu arada, ülkemizden bu ülkeye söz konusu ürünlerin ithalinde ise, ülkemizde hayvan hastalıklarının bulunması ve bunun ıslah edilmeye çalışıldığı iddiasıyla hayvansal ürünlerin girişine izin verilmemesi nedeniyle bu konuda AB ülkeleri ile ticaretimiz adeta donmuştur.

Kurutulmuş gıda ithalatı, Yunan The Supreme Chemical Laboratory’nin aflatoxin testi ile limitlerinin altında olması ile yapılabilmektedir.

Süt ve süt ürünleri, dondurma ve dondurulmuş yoğurt dahil, Avrupa Birliğince onaylanmış tesislerden olduğunun kanıtlanması ile ithaline izin verilebilmekte idi. Ancak Tarım Bakanlığımız söz konusu tesislerdeki ve yerel mevzuattaki eksikleri görerek AB kontrollerinde onay alınamama ve genel yasaklama gibi bir uygulamaya maruz kalmamayı düşünerek ihraç lisansı vermeyeceğini AB’ye bildirmişse de 2002 yılı başına gelindiği dönemde yerel mevzuatın belirli bir noktaya getirildiğini ve daha önce AB’den onay almış firmaların müracaat etmeleri halinde ihraç lisansı verebilecekleri ifade edilmiştir.

Deniz ürünlerine ilişkin uygulama da ilgili AB direktifleri çerçevesinde ülkemizde kurulu tesisler AB standartlarında üretim yaptıklarına dair kontrollerde yeterli bulunarak AB listelerine alınmaları halinde AB ülkelerine bu ürünleri ihraç etmeye hak kazanmaktadırlar. Yunanistan için bir istisna olarak eğer Ege adalarının ihtiyaçları için bu adalara ithalat yapılıyorsa kontrol belgesi aranmayacagına ilişkin bir AB mevzuatının varlığıdır.

TSE tarafından, Enstitüleri ile Yunan Standardizasyon Teşkilatı (ELOT) arasında 30 Haziran 2005 tarihinde Atina’da imzalanan İşbirliği Anlaşması’nın halen yürürlüktedir. 2009 yılı içerisinde ELOT yetkilileri TSE ile irtibata geçerek 2005 tarihli söz konusu anlaşmanın yenilenmesini talep etmişlerdir.

Türkiye-Yunanistan Ticaretinin Seyri

Yıl İhracat $ / Bin İthalat $ / Bin Hacim $ / Bin Denge $ / Bin
2004

1.171.203

594.351

1.765.554

576.852

2005

1.126.678

727.830

1.854.508

398.849

2006

1.602.590

1.045.328

2.647.917

557.262

2007

2.262.655

950.157

3.212.812

1.312.497

2008

2.429.968

1.150.715

3.580.683

1.279.253

2009

1.634.388

1.131.065

2.765.454

503.323

2010

1.455.678

1.541.600

2.997.277

-85.922

2011

1.553.312

2.568.826

4.122.138

-1.015.514

2012

1.401.261

3.539.869

4.941.130

-2.138.608

2013

1.437.443

4.206.020

5.643.463

-2.768.577

2014

1.536.658

4.043.839

5.580.497

-2.507.181

2015

1.400.566

1.860.935

3.261.502

-460.369

2015 / (1-12 )

1.400.566

1.860.935

3.261.502

-460.369

2016 / (1-12 )

1.428.312

1.212.398

2.640.710

215.913

Kaynak: Trademap

 

Türkiye’nin Yunanistan’a İhracatında Başlıca Ürünler ( Milyon Dolar)

GTİP ÜRÜNLER 2014 2015 2016
2711 PETROL GAZLARI VE DİĞER GAZLI HİDROKARBONLAR

226

170

134

2710 PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ MİNERALLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLAR

29

131

106

4803 TUVALET VE YÜZ TEMİZLİĞİ İÇİN İNCE KAĞIT, HAVLU VEYA KAĞIT PEÇETE VB. KAĞITLAR

7

31

62

8703 BİNEK OTOMOBİLLERİ VE ESAS İTİBARİYLE İNSAN TAŞIMAK ÜZERE İMAL EDİLMİŞ DİĞER MOTORLU TAŞITLAR (YARIŞ

73

48

53

7208 DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YASSI HADDE ÜRÜNLERİ (GENİŞLİK >= 600 MM) (SICAK HADDELENMİŞ) (KAPLANM

34

16

40

8528 MONİTÖRLER VE PROJEKTÖRLER, TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI

45

24

26

6006 DİĞER ÖRME VEYA KROŞE MENSUCAT

34

25

26

6004 DİĞER ÖRME VEYA KROŞE MENSUCAT (EN>3CM, ELASTOMERİK/KAUÇUK İPLİK=>%5) (6.1 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ)

28

21

23

8418 BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE DİĞER SOĞUTUCU VE DONDURUCU CİHAZLAR VE ISI POMPALARI

23

18

21

3923 PLASTİKLERDEN EŞYA TAŞINMASINA VEYA AMBALAJLANMASINA MAHSUS MALZEME, TIPA, KAPAK, KAPSÜL VE DİĞER KA

22

19

21

3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, PLAKA, ŞERİT, FİLM, FOLYE (GÖZENEKSİZ)

19

19

19

7306 DEMİR VEYA ÇELİKTEN DİĞER İNCE VE KALIN BORULAR VE İÇİ BOŞ PROFİLLER

29

20

19

8516 ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI, ELEKTROTERMİK CİHAZLAR, ORTAM ISITICILARI, SAÇ VE EL KURUTUCULARI, ÜTÜLER

18

17

19

7216 DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN PROFİLLER

15

15

18

8450 EV VEYA ÇAMAŞIRHANE TİPİ YIKAMA MAKİNALARI (YIKAMA VE KURUTMA TERTİBATI BİR ARADA OLANLAR DAHİL)

19

19

17

2905 ASİKLİK ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZALANMIŞ TÜREVLERİ

4

2

16

8702 10 VEYA DAHA FAZLA KİŞİ TAŞIMAYA MAHSUS (SÜRÜCÜ DAHİL) MOTORLU TAŞITLAR

4

6

16

8704 EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR

19

12

15

4011 KAUÇUKTAN YENİ DIŞ LASTİKLER

18

15

14

8544 İZOLE EDİLMİŞ TELLER, KABLOLAR VE DİĞER ELEKTRİK İLETKENLER; TEK TEK KAPLANMIŞ LİFLERDEN OLUŞAN FİBE

13

11

14

Kaynak: Trademap

 

 

Türkiye’nin Yunanistan’dan İthalatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar)

GTİP ÜRÜNLER 2014 2015 2016
2710 PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ MİNERALLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLAR

2.903

965

456

5201 PAMUK (KARDE EDİLMEMİŞ VEYA PENYELENMEMİŞ)

193

181

113

3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)

156

97

78

7411 BAKIRDAN İNCE VE KALIN BORULAR

57

57

44

2716 ELEKTRİK ENERJİSİ

65

31

43

7606 ALUMİNYUM SACLAR, LEVHALAR, ŞERİTLER (KALINLIĞI 0,2 MM. Yİ GEÇENLER)

51

49

33

3105 AZOT, FOSFOR VE POTASYUMUN İKİSİNİ VEYA ÜÇÜNÜ İÇEREN MİNERAL VEYA KİMYASAL GÜBRELER

30

44

28

2709 HAM PETROL (PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ MİNERALLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLAR)

28

1001 BUĞDAY VE MAHLUT

14

2

23

3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, PLAKA, ŞERİT, FİLM, FOLYE (GÖZENEKSİZ)

25

22

22

7108 ALTIN (PLATİN KAPLAMALI ALTIN DAHİL) (İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ YA DA PUDRA HALİNDE)

8

14

20

7607 ALUMİNYUMDAN YAPRAK VE ŞERİTLER (KALINLIK <= 0, 2MM)

17

17

18

3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)

19

15

14

4707 KAĞIT VE KARTON DÖKÜNTÜ VE KIRPINTILARI

8

9

12

5407 SENTETİK FİLAMENT İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT

4

6

11

6006 DİĞER ÖRME VEYA KROŞE MENSUCAT

1

2

9

5515 SENTETİK DEVAMSIZ LİFLERDEN DİĞER DOKUNMUŞ MENSUCAT

3

1

9

1006 PİRİNÇ

6

9

8

2503 HER NEVİ KÜKÜRT (SÜBLİME, PRESİPİTE VE KOLLOİDAL KÜKÜRT HARİÇ)

8

9

8

8309 HER TÜRLÜ TIPALAR, ŞİŞELER İÇİN KAPSÜLLER, YIRTILABİLEN KAPSÜLLER, DİŞLİ KAPAKLAR, KAPAK PLAKALARI,

12

8

7

Kaynak: Trademap

İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller

Türkiye İle Yunanistan Arasındaki Ticari ve Ekonomik Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Hava Ulaştırması Anlaşması

22.07.1947

Ticaret ve Ödeme Anlaşması Anlaşması

07.11.1953

Uluslararası Karayolu Nakliyatına Dair Anlaşma

16.11.1970

Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması

20.01.2000

Çevrenin Korunmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası

20.01.2000

Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına Dair Anlaşma

20.01.2000

Terörizm, Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı Göç ile Mücadelede İşbirliği Anlaşması

20.01.2000

Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması

04.02.2000

Gümrük Suçlarının Men’i, Takibi ve Gümrük Suçlarıyla Mücadele Hakkında Karşılıklı İdari Yardım ve İşbirliği Anlaşması

04.02.2000

Kültürel İşbirliği Anlaşması

04.02.2000

Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolu

22.06.2000

Ekonomik İşbirliği Anlaşması

04.02.2000

Deniz Taşımacılığı Anlaşması

04.02.2000

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

02.12.2003

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

08.05.2009 tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/8 sayılı Genelge ile Türk-Yunan Karma Ekonomik Komisyonu Türk Tarafı Eşbaşkanı Devlet Bakanı Egemen Bağış’tır.

Türkiye ile Yunanistan arasında 4 Şubat 2000 tarihinde Atina’da imzalanan “Ekonomik İşbirliği Anlaşması” 25 Kasım 2001 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, bu çerçevede oluşturulan Karma Ekonomik Komisyonun (KEK) III. Dönem Toplantısı 29-30 Haziran 2005 tarihleri arasında Atina’da gerçekleştirilmiştir. KEK IV. Dönem Toplantısı ise 25 Ekim 2010 tarihinde Türlkiye’de gerçekleştirilmiştir.

Ülkemiz ile Yunanistan arasındaki İkili Karayolu Taşıma Anlaşması, 4 Nisan 1970 tarihinde Ankara’da imzalanmış olup iki ülke arasındaki eşya ve yolcu taşımaları bu Anlaşma ile Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantıları sonunda düzenlenen Protokoller çerçevesinde yürütülmektedir.

Türkiye ile Yunanistan arasında:

– 13-14 Mayıs 2003 tarihlerinde Atina’da UKK,

– 18-19 Nisan 2005 tarihlerinde Ankara’da KUKK,

– 25-26 Mayıs 2006 tarihlerinde Atina’da KUKK

– 31 Ocak-1 Şubat 2008 tarihlerinde Ankara’da KUKK

– 25-26 Şubat 2009 tarihlerinde Atina’da KUKK

-1-2 Temmuz 2010 tarihlerinde İstanbul’da KUKK

toplantıları yapılmış olup, toplantı sonunda Protokoller imzalanmıştır.

İhracat Potansiyeli Olan Başlıca Sektörler

Yunanistan ülkedeki sınırlı üretim nedeniyle ithalata bağımlı bir ülkedir. Fiyat ve kalite gibi faktörler dikkate alınarak uygulanacak rekabetçi politikalarla ihracatçılarımızın pazara her sektörde hitap etmesi imkan dahilindedir. Yunanistan’ın ithalat profili incelendiğinde otomotiv ve yan sanayi, beyaz eşya, televizyon, sağlık ekipmanları, yenilenebilir enerji, tekstil ve konfeksiyon, deri, mobilya, otel ekipmanları, seramik ihracat potansiyeli olan başlıca sektörlerdir.

Türkiye-Yunanistan Yatırım İlişkileri

Son yıllarda her iki ülke iş adamlarının karşılıklı yatırım ve işbirliğinde büyük adımlar attığı görülmektedir. Son dönemlerde öne çıkan yatırımların başında; Doğuş Grubunun Yunanistan’ın Lamda Development tarafından işletilen Flisvos Marinaya %50 oranında ortak olması yer almaktadır.Yunan basınında da büyük yankı uyandıran bu satın alma, 2012 yılının son günlerinde gerçekleşmiştir. (Müşavirlik Raporu)

2012 yılının başlarında gerçekleşen diğer bir büyük yatırımda ise Pak Holding, Yunan Karton firması MEL (Macedonian Paper Mills) S.A.’in %99.92 hissesini satın alarak, Selanik’te bulunan fabrikayı işletmeye başlamıştır. (Dünya Gazetesi)

2013 yılı ekim ayında merkezi Atina’da bulunan Artenius Hellas A.E firmasının Volos’taki üretim tesisi Polietilen Tereftalat (PET) fabrikasının %100 hissesini Polisan firması satın almıştır.(Müşavirlik Raporu)

2013 yılı aralık ayı başlarında Yunanistan’ın en değerli arazisinde kurulu bulunan Astir Palace Resor Hotel, Doğuş Grubunun %15 hissedarı bulunduğu AGC Equity Partners’in kontrolündeki Arap Jermyn Street Real Esatete Fund şirketine satılmıştır. (Müşavirlik Raporu)

2013 yılı içerisinde gerçekleşen diğer önemli bir yatırım ise, Türkiye’de gerçekleşmiş, Yunan aluminyum firması ALUMIL, Has Metal ile Türkiye’de aluminyum işleme üzerine bir şirket kurmak üzere anlaşmaya varmıştır. (Müşavirlik Raporu)

Türkiye’de yatırım yapan Yunan şirketlerinin sayısında ve yapılan yatırımlarda önemli artışlar kaydedilmektedir. Hazine Müsteşarlığı kayıtlarına 31.12.2013 tarihi itibarıyla Türkiye’de 600 Yunan firması ve 5 irtibat bürosu faaliyet göstermekte olup, toplam yatırım tutarı 6 milyar Euro’ya yaklaşmıştır. Türkiye’deki Yunan yatırımcılar, genellikle bilişim teknolojisi (IT) alanına ilgi duymakta olup; tarım uygulamaları, ambalaj, plastik, eczacılık, kozmetik, balıkçılık, turizm ve inşaat sektörlerinde de faaliyet göstermektedirler. (Müşavirlik Raporu)

Öte yandan Yunanistan’da faaliyet gösteren Müşavirliğimizde kayıtlı 20 adet Türk sermayeli şirket ve işletme bulunmaktadır. Coğrafyadan çok uzaklaşmadan AB üyesi Romanya ve Bulgaristan örneklerine baktığımızda sırasıyla bu iki ülkede 10.242 ve 1.245 (temsilcilikler dahil) civarında Türk sermayeli şirket bulunduğu görülmektedir. (Müşavirlik Raporu)

Yunanistan’da faaliyet gösteren büyük Türk yatırımcılar arasında T.C. Ziraat Bankası, Koton Giyim, Tümel Elektronik, Murat Metal, Setur Servis Turistik A.Ş., Arkas Gemicilik sayılabilir. İstikbal Mobilya, Çilek Mobilya, Güllüoğlu Baklava firmaları ise franchising yoluyla Yunan pazarına girmişlerdir. (Müşavirlik Raporu)

İki Ülke Arasındaki Ticarette Yaşanan Sorunlar

Karayolu Taşımacılığında Karşılaşılan Sorunlar

İki ülke arasında 14-15 Mart 2001 tarihlerinde Ankara’da yapılan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) toplantısında, taraflar geçiş belgesi kotalarının 2002 yılından başlayarak “sınırsız” sayıda olması ve geçiş ücretinden “muaf” tutulması hususunda anlaşmışlar ancak uygulamaya konamamıştır. Türkiye-Yunanistan arasındaki Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı 2011 Eylül’ünde Atina’da yapılmıştır. Toplantı sonunda imzalanan mutabakat zaptı ile taraflar 2012 yılı için 35,000’i ücretli transit geçiş belgesi, 10.000’i ücretsiz ikili geçiş belgesi ve 10.000’i ücretli ikili geçiş belgesi olmak üzere toplam 55,000 kota üzerinde anlaşmaya varmışlardır. (Müşavirlik Raporu)

Bir sonraki Türkiye-Yunanistan KUKK Toplantısı 2-3 Temmuz 2013 tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştır. Türk Heyetine Karayolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Yılmaz ve Yunan Heyetine Triantaffylos Papatriantafyllou’nun başkanlık ettiği toplantı hem yolcu hem de eşya taşımalarıyla ilgili uzun süren müzakereler sonucu tamamlanmıştır. Kota sayısında bir değişiklik olmamış, ayrıca taşımacılarımızın yaşadığı problemlerin hızlı çözümü amacıyla her iki ülke Bakanlıklarının temsilcileri arasında irtibat kişileri belirlenmiştir. Böylelikle yaşanan sorunlar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız üzerinden hızlı bir şekilde Yunan Bakanlığa aktarılabilecektir. (UND)

Geçiş belgesi kotalarının serbestleştirilmesi sektörümüz için çok faydalı olacaktır. İpsala sınır kapısı iki ülke karayolu taşımacılığında en yoğun kullanılan gümrük kapısıdır. Anılan kapının 24 saat esasına göre çalışmasında yaşanan aksaklıklar karayolu geçişlerinde zaman zaman sorun teşkil edebilmektedir.

Gümrükler ve Sınır Kapıları

Ege’de deniz taşımacılığının antrepo/gümrük alanı yetersizliği Yunan adalarına olan ticaretimizin gelişmesinde önemli bir engel oluşturmaktadır. Adalarda malların antrepo alanına indirilip yeniden yüklenmesi bu nedenle oldukça zor bir işlemdir. Antrepo alanı olmaması veya var olan antrepoların ihtiyacı karşılamaması malların Yunan gümrüğünden geçirilmesini, gümrük işlemi yaptırılmasını ve gümrük işleminin ardından yeniden yükleme yapılmasını gerektirmektedir.

Öte yandan konumu bakımından Türk ve Yunan taraflarının taşımacılık konusunda işbirliği yapmasını sağlayacak Sakız’ın lojistik üs konumuna dönüştürülmesi ve transit bir liman olması Ege’nin iki yakasına önemli avantajlar sağlayabilecektir. Gümrük prosedürlerinin ve bürokratik işlemlerin karşılıklı olarak kolaylaştırılması ve düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Sakız Adası gümrüğünde gümrük antreposunun bulunmaması ve gümrük sahasının yeterince geniş olmaması da ihracat yapan Türk işadamlarının sıkıntı yaşamalarına yol açmaktadır.

Ege’nin karşı kıyısında bulunan Midilli, Samos, Sakız, Rodos ve Kos gibi turizm açısından önemli Yunan Adaları’nda gıda ürünleri, meyve ve sebze gibi günlük tüketim maddelerinin üretimi çok sınırlı miktardadır.

Özellikle yaz aylarında önemli turist akınına uğrayan bu Adalarda günlük tüketim maddelerine yönelik ihtiyaç artmaktadır. Bu adalar günlük tüketim maddelerini genellikle Atina’dan karşılamaktadırlar.

Atina Pire limanı ile bu adalar arasındaki mesafenin ortalama 6 ile 8 saat arasında olması göz önünde bulundurulduğu zaman, adalar için günlük tüketim maddelerinin ortalama bir saat mesafede bulunan Türkiye Ege Kıyıları’ndan karşılanması daha uygun ve ekonomik bir alternatiftir. Ancak Yunan adalarında bir gıda denetim laboratuarı bulunmaması bu alternatifin hayata geçirtilmesini engellemektedir.

Yunan adalarının Türk kıyılarından yaş meyve ve sebze temini Atina Pire’deki veya Selanik’teki gıda denetim laboratuarları üzerinden gerçekleştirilmek durumundadır. Bu işlem ihracat maliyetini artırdığı gibi ürünlerin bozulmasına da neden olmakta, bu nedenle ne Yunanlı ithalatçı ne de Türk ihracatçı tarafından tercih edilmektedir.

Yunan tarafı konuyla ilgili olarak daha önce yapılan girişimlere cevaben Rodos’ta laboratuar kurulması için gerekli çalışmaların başlatıldığı bilgisini vermiş ancak bugüne kadar müspet bir gelişme kaydedilmemiştir. Yunanistan Tarım Bakanlığı yetkilileri Yunanistan’ın ilk giriş noktası olması nedeniyle bu uygulamaya AB Komisyonu’nca karar verildiğini ve kendileri tarafından değiştirilemeyeceğini belirtmektedir. Yunan tarafı sadece adaların günlük ihtiyacına cevap verecek şekilde ithalata izin verildiğini ve bu uygulama için inisiyatif kullandıklarını vurgulamaktadır.

Pazar ile İlgili Bilgiler

Fikri, Sınai,Ticari Mülkiyet Hakları

Yunan kanunları patent ve markalar için yerli ve yabancı firmalara eşit koruma sağlamaktadır. Yunanistan, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması için Paris Konvansiyonu, Dünya Endüstriyel Haklar Organizasyonu ve Bern Konvansiyonu üyesidir. Yunan mevzuatı bu konudaki Avrupa Birliği düzenlemeleri ile de uyum içindedir.

Patent ve marka, fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında çok büyük önem arz etmektedir. Bir çok sektörde fiyat ve işçilik avantajını kaybeden Yunan sanayicisi ve ihracatçısı, marka ve patente önem vermeye başlamıştır. Devlet, küçük sanayicilerin moda yaratma ve moda tahmini, dış pazar bulma ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerinde yardımcı olmak amacıyla maddi katkı sağlamaktadır.

Avrupa Birliği Ülkelerinde geçerli marka tescili için, marka tescilini müteakip İspanya’da kurulu Avrupa Tek Pazar Marka Armonize Kurumuna Yunanistan’dan alınacak marka tescil izninin kaydettirilmesi gerekmektedir.

Yunanistan’da marka tesciline ilişkin yetki Yunan Kalkınma Bakanlığı’nın ticaret ve sanayi birimlerinde bulunmaktadır. Marka tescili, 20 Aralık 1993 tarihli ve 40/94 sayılı mevzuat çerçevesinde ilgili kurul tarafından yapılmaktadır.

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin herhangi birisinden alınmış bir marka tescilinin Yunanistan’da uygulanması 353/98 sayılı mevzuat çerçevesinde Yunan Kalkınma Bakanlığı’na müracaat ile mümkün bulunmaktadır. Yunanistan’da Marka Tescili için www.obi.gr internet sitesinden bilgi alınabilir.

Yunanistan’daki marka tescili uygulamasında istenen bilgiler şunlardır:

-60 Euro’dan başlamak üzere vergi ve harç gideri,

-Başvuru formunun Yunanca bir örneği,

-İlgili şirketin Yunanistan’daki yetkili bir avukata kendisini temsil etmek üzere vermesi gereken vekalet örneği,

-Başvuru formu örneğinin 10 tane kopyası (formların renkli olması halinde kopyaların buna mukabilen 10 tane renkli kopyası).

Dağıtım Kanalları

Perakendecilik

Yunanistan’da perakende piyasası dağınık bir yapı arz etmektedir. Büyük perakende firmaları ve özellikle zincir süpermarketler pazardaki önemli aktörler olarak yer almaktadır. Tekstil-konfeksiyon, ev eşyası, mobilya gibi emek yoğun sektörler de dahil olmak üzere iç talep yoğun olarak ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Gıda sektöründe yerli üretimle birlikte diğer AB ülkelerinde de ithalat yapılmaktadır. İstihdamın %10’unu sağlayan perakende sektörü 2002-2007 arasında yaklaşık %30 büyüme göstermiş, ancak 2008’de finansal krizin etkisiyle sektörde %1.4 civarında bir daralma gerçekleşmiştir. Perakende satışta en hızla büyüyen sektör özellikle ayaküstü yiyecek ve özel dizayn giyim konusundaki ülke zincirleridir. Sektörün GSYİH’ya katkısı %14-16 civarındadır. Toptan ve perakende satışların GSYİH’ye katkısı üretimden daha fazladır.

Carrefour-Marinopoulos SA, Alfa-Beta Vassilopoulos SA, Sklavenitis, Metro SA, Dia SA, Atlantic SA, Jumbo Hellas Sa, Zara Hellas Sa, Plaisio Computers perakende pazarının en önemli şirketleridir. Büyük mağaza zincirleri pazar paylarını daha da büyütürken, küçük mağazalar giderek azalmaktadır.

Franchising

Franchising giderek önem kazanmakta olup, Yunanlı şirketlerle herhangi bir franchise veya distribütörlük anlaşması durumunda ulusal mevzuatla birlikte AB’nin ilgili direktifleri geçerlidir. Gıda ve hizmet sektörleri franchising alanında en iyi fırsatları sunmaktadır.

Yunanistan’da şirketlerin mali durumu ve ticari sicili ile ilgili bilgi sağlayan çeşitli kuruluşlar bulunmakta olup, talep edilen bilginin çeşidine göre belirli bir ücret karşılığında bu hizmeti vermektedirler.

Markalama ve Etiketleme Koşulları

Yunanistan, yasal çerçevesinin AB ile uyumlaştırılması doğrultusunda markalama, paketleme ve etiketleme koşullarına önem göstermektedir. Tüketim malları üzerinde Yunanca etiket bulunması zorunluluğu vardır. Etiketler, ürünlerin nitelik ve nicelikleri, bileşimindeki maddeler, sertifika numarası, depolama, nakliye, kullanım ya da bakım usulleri gibi bilgileri içermelidir. Ürün üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri, garanti süresi açıkça belirtilmelidir. Ayrıca üretici ve ithalatçı firma bilgileri de bulunmalıdır. Ürünün niteliği nedeni ile ürün üzerine etiket yapıştırılma imkanı bulunmuyorsa, sözkonusu bilgilerin farklı bir şekilde, ürünle birlikte tüketiciye verilmesi gerekmektedir.

İşadamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri

 

1 Ocak Yeni Yıl tatili
6 Ocak Ortodoks Yılbaşı tatili
2 Mart Kathara Deftera
25 Mart Bağımsızlık Günü
17-20 Nisan Paskalya
1 Mayıs İşçi Bayramı
8 Haziran Dini Paskalyanın 50. Günü
15 Ağustos Assumption Günü
28 Ekim Ohi Günü
24-25 Aralık Noel Arifesi ve Noel
26 Aralık Noel’in İkinci Günü
31 Aralık Yeni Yıl Arifesi-Yarım Gün

Kaynak: T.C. Atina Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Raporu

Yunan iş dünyası Haziran sonundan başlayarak Temmuz ve Ağustos ayları boyunca devam eden dönemde tatil yapmayı tercih etmektedir. Eylül ortasında düzenlenen Selanik Uluslararası Fuarın’a kadar iş hayatı adeta kesintiye uğramaktadır. Bu dönemde Yunanistan’da iş görüşmesi ayarlanması hatta en basit ticari bilgiyi toplamak bile neredeyse imkansızdır. Bu dönemde ticari tekliflere cevap verilmesi beklenmemelidir. Bu yüzden anılan zaman dilimi içerisinde Yunanistan’a iş amaçlı seyahat yapılmaması tavsiye edilmektedir.

Bir Akdeniz ülkesi olan Yunanistan 1970’li yıllardan beri haftada beş gün ve günde sekiz saat çalışma sistemini uygulamamaktadır. Yunanistan’da çalışma saatleri farklılık göstermektedir ve başlıca kent alanlarında uygulanan çalışma saatleri şu şekildedir:

Devlet Daireleri:

Pazartesi-Cuma: 7:30 –15:00 (Ekimden mayısa kadar)

Cumartesi-Pazar:Tatil

Pazartesi-Cuma:7:00-14:30 (Mayıstan Ekime kadar)

Cumartesi-Pazar:Tatil

Ticarethaneler:

Pazartesi-Cuma:8:00-17:00

Cumartesi-Pazar:Tatil

İmalathaneler:

Pazartesi-Cuma: 7:00-15:00

Cumartesi-Pazar:Tatil

Bankalar:

Pazartesi-Cuma:8:30-14:00

Cumartesi-Pazar:Tatil

(Bazı bankalar Cuma günleri 13.30’da kapanmaktadır, birkaç büyük banka ise Cumartesi sabahları da açılmaktadır)

Çoğu Yunan firması, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ve mağazalar, geleneksel çalışma saatlerini uygulamakta ve Pazartesi-Cumartesi günleri arasında 8:00-14:30 veya 9:00-15:00 saatleri arasında çalışmakta ve Pazartesi-Cuma günleri 17:30-20:30 saatleri arasında tekrar açılmaktadır.

Pasaport ve Vize Uygulaması

Lacivert pasaporta sahip T.C vatandaşları için vize zorunludur. Genelde iş gezileri için davet mektubu talep edilmektedir.

Kullanılan Lisan

Yunanca

Ulaşım

Havayolu:

İki ülke arasında Hava Ulaştırma Anlaşması 22 Temmuz 1947 tarihinde imzalanmıştır. THY tarafından haftanın her günü 3 defa İstanbul-Atina arasında, Pegasus Havayolları tarafından haftada 3 gün ve Sun Express Havayolları tarafından ise haftada 2 gün İzmir-Atina arasında seferler düzenlenmektedir.

Diğer taraftan, Yunanistan Olimpic Air tarafından haftanın her günü 2 defa ve Agean Havayolları tarafından ise haftanın her günü Atina-İstanbul arasında sefer düzenlenmektedir.

Atina’daki Eleftherios Venizelos Havaalanından şehir merkezine ulaşım için taksi ve otobüs kullanılabilir. Bu mesafe için taksi ücreti 45 Dolar civarındadır ve yolculuk trafik yoğunluğuna göre 30-45 dakika arasında sürmektedir. Havaalanından kalkan otobüslerle de şehir merkezine ve metro istasyonuna ulaşmak mümkündür. Selanik Havaalanı’ndan şehir merkezine ulaşım da günün saatine göre 20-40 dakika arasında değişmekte ve 12 Dolar’a mal olmaktadır.

Karayolu:

Vizeye sahip Türk Vatandaşlarının Yunanistan’a girişlerini özel taşıtlarıyla yapmalarında bir engel bulunmamaktadır. Ancak taşıtlar için Yunanistan girişinde kalınacak süreyle sınırlı kasko sigorta yapılması gerekli görülmektedir. Bu konuda Türk TURİNG Kurumu ile temasa geçilmesinde fayda bulunmaktadır.

İki ülke arasında çalışan otobüs firmaları Dedeağaç (Aleksandrapoli) Kavala Gümilcine, İskeçe, Selanik, Larissa ve Atina güzergâhını kullanmaktadır. İstanbul-Atina arası yaklaşık 20 saat almaktadır. Gidiş-dönüş otobüs ücreti kişi başı 100 Dolar civarındadır. Atina’da Otobüsler OSE Tren İstasyonunun yanındaki terminalden hareket etmektedir.

Demiryolu:

Atina’dan her gün akşam 11:15 de yataklı tren bulunmakta olup, Selanik için bir kişilik bilet 60,50 Euro’dur. Selanik aktarması ile bir başka biletle Dedeağaç sınırına kadar ve tekrar bir aktarma ile İstanbul’a ulaşmak mümkün olmaktadır.Bilet ücretleri trenden rezervasyon yaptırılacak yerin durumuna göre değişiklik göstermektedir. Atina-Selanik tren bileti 60 Euro civarındadır. Selanik-Dedeağaç ve Dedeağaç-İstanbul için tren biletlerinin kalkış noktalarından alınması gerekmektedir.

Denizyolu:

Atina’dan her gün Ege adalarına özellikle kış aylarında hava şartlarının izin vermesi halinde düzenli feribot seferleri yapılmaktadır. Feribot hatları; Atina-Sakız-Çeşme, Atina-İstanköy-Bodrum, Atina-Samos-Kuşadası ve Atina-Midilli-Ayvalık’tır. Ayrıca Rodos’tan Türk tekneleri ile Marmaris’e geçiş mümkündür. Ancak, Ege adalarından Türkiye’ye geçilmesinde zaman zaman sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların başında bu kısa mesafelerde yeterli yolcu olursa seferin gerçekleşmesi ve talep edilen geçiş ücretlerinin yüksek olması gelmektedir.

İklim

Genelinde Akdeniz iklimi hakim olmakla beraber ülkenin coğrafi yapısı nedeniyle değişik bölgelerde farklı özellikler arz etmektedir. Kuzeyde iklim biraz daha Akdeniz dağ iklimine ve karasal özelliklere yakın olup, kışın yoğun kar yağışları görülmektedir. Yunanistan’ın kuzeydoğusunda iklim Türkiye’de Trakya bölgesi ile benzerlikler göstermektedir. Başkent Atina’da kışın sıcaklık ortalaması 5-6 derece iken, yazın bu değer 30 dereceyi aşmaktadır.

Uluslararası Telefon Kodu

Ülke Kodu: +30, Atina:210, Selanik:2310, Korfu:26610, Iraklion:2810

Saat 22:00’dan sonra ve hafta sonları ucuz tarife ile görüşme yapılabilmektedir.

Haberleşme

Yunanistan’da bazı ithalatçılar telefon numaralarını aynı zamanda faks için kullanabilmektedirler. Cep telefonu şebekesi tüm Yunanistan’da çok gelişmiş durumdadır. Cep telefonu hizmeti veren yaklaşık 25 firma bulunmaktadır.

İnternet Yunanistan’da diğer AB ülkelerinde olduğu kadar yaygın değildir. Küçük ölçekli firmalarda E-mail kullanımı oldukça azdır. Özellikle elektronik ve otomotiv sektörü bu dalda öncü sektörlerdir. Yunanistan’da e-mail kullanımı ülkemiz dış ticaret firmalarına göre daha az olmakla beraber her geçen gün yoğunlaşmaktadır. Büyük şehirlerde internet kafeler yaygındır.

Posta hizmetleri OTE adlı devlet kurumu tarafından yürütülmekle birlikte özel kargo ve posta hizmeti veren kuruluşlar da bulunmaktadır. Yunanistan’da kargo hizmetleri gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı ve ülkemiz arasında yoğun olarak kullanılmaktadır. Ülkemiz ile Yunanistan arasındaki her gün iki milli havayolunun sefer düzenlemesi kargo hizmetlerini kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. Genelde kargolar alıcının adresine teslim seklinde olmaktadır.