Balkan Romanları

Çingeneler veya kendilerine verdikleri isimle Romanlar, Hindistan’ın Pencap-Sind nehir havzası boyunca Pakistan ve Afganistan’ın da içinde bulun-duğu bölgelerden İran ve Anadolu üzerinden dünyaya yayılmış Hint-Avrupa […]