FÂTİH VE TASAVVUF

18 Kasım 2018 Prof. Dr. Selami ŞİMŞEK 0

835/1432 yılında Edirne’de dünyaya gelen Fâtih Sultân Mehmed, babası Sultân II. Murâd’ın gözüyle “Murâd’ın bahçesinde açan bir Muhammedî gül”dür. İri yapılı, uzun boylu, iri gövdeli, […]

Balkan Romanları

Çingeneler veya kendilerine verdikleri isimle Romanlar, Hindistan’ın Pencap-Sind nehir havzası boyunca Pakistan ve Afganistan’ın da içinde bulun-duğu bölgelerden İran ve Anadolu üzerinden dünyaya yayılmış Hint-Avrupa […]