Neden Türkiye ?

Neden Türkiye ?

Erkan Kamberi

Osmanlı’nın Rumeli coğrafyası üzerine hakimiyet kurması ile birlikte Anadolu’nun değişik bölgelerinden seçilen aileler Rumeli ‘ ye yerleştirildi . Aileler tarihsel süreç içerisinde bölgenin yerel halklarıyla kaynaşıp Rumeli ‘ yi vatan edindiler . Osmanlının Rumeli ‘ de hakimiyetinin son bulmasıyla birlikte bölgeyi kan ve gözyaşı esir aldı . Osmanlı döneminde bölgede var olan adalet ve kardeşlik Osmanlı’yla birlikte yok oldu .
Bilindiği üzere Rumeli ‘ de yaşayan Türkler vandallığa , şiddete , asimilasyon politikalarına maruz kaldı. Asimilasyon politikalarının neticeye ulaşmadığı dönemlerde Rumeli ‘ yi vatan edinen Türkler Türkiye ‘ ye göç etmesi için sistematik katliamlara maruz kaldılar . Bütün bu olumsuz şartlara rağmen Rumeli ‘ de hayatlarını , kültürlerini , atalarından aldıkları mirası idâme ettirmeye çalışan Türkler de mevcuttur.

Evlad-ı Fatihan diyarı olan Makedonya ‘ da yaşayan Türkler anavatan Türkiye ‘ nin hasreti , özlemi ve sevgisiyle yaşamaktadırlar . Tabiri caizse bölge halkı Anavatan Türkiye ‘ nin sancaktarlığı, misyonu ve vizyonunu kendilerine yüklemişlerdir . Hiçbir çıkarları olmadan anavatan Türkiye ‘ nin dertleriyle , sıkıntılarıyla , mutluluklarıyla hayatlarını şekillendirmektedirler .
Makedonya ‘ da yaşayan Türklerin Türkiye ‘ yi anavatan olarak kabul etmesi , Türkiye ‘ nin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da Makedonya ‘dan gelişmiş olması , ülkeler arası ilişkilerin üst düzeyde olmasından mütevellit Makedonyalı Türkler için Türkiye ‘ de eğitim görme eşsiz bir fırsatta dönüşmüş durumdadır .
Özellikle Osmanlıya başkentlik etmiş , büyüklerimizin tabiriyle Rumeli kültür havzasının doğal başkenti olan , buram buram Osmanlı kokan Edirne ‘ de eğitim görmek biz Makedonyalı öğrencileri nerden geldiğimizi ve hangi medeniyete ait olduğumuzu güçlü bir şekilde haykırmaktadır.
Türkiye ‘de eğitim gören Makedonyalı Türk öğrenciler anavatan Türkiye ve Makedonya arasında köprü görevi görmektedirler .
Anavatan Türkiye ‘ den aldıkları bilgi ve birikimi Makedonya’da yaşayan Türkler‘ in gelişimi için kullanmaları gerektiğinin bilincine sahip olmaları bölge halkı için büyük bir öneme sahiptir .
Yeni nesillerin yetişmesinde bu kutlu dava bilincine sahip gençler önemli rol oynayacaktır .
Makedonya Türklerinin yönü hep anavatana doğru olmuştur . Sınırlar hep haritalara mahkum kalmıştır. Gönüller hiçbir zaman sınır tanımamıştır.