EĞİTİMDE ÖĞRETMEN FAKTÖRÜ

26 Eylül 2019 Musa ÖNCEL 0

Eğitim bireylerde istendik davranış değişikliğini sağlama süreci olarak tanımlanabilir.   Bize Allah’ın bize emanet ettiği en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı kendilerine, ailesine, vatanına ve toplumuna […]

FÜTÜVVETNÂME

18 Ocak 2019 Musa ÖNCEL 0

Fetâ, sözlükte “genç, yiğit, cömert”; fütüvvet de “gençlik, erlik, yiğitlik, cömertlik” anlamında Arapça bir kelimedir. Fütüvvetnâme ise; İslam coğrafyasında Müslümanlar arasında, özellikle sûfî çevrelerde ve […]

EDİRNE’DEN GEÇEN ŞEYHÜLİSLÂMLAR

18 Kasım 2018 Musa ÖNCEL 0

  Yaşlı, reis, bilge manalarına gelen “şeyh” ile “İslâm” kelimesinin birleşmesinden oluşan Şeyhülislâm tabiri; ulemâ için ta’zîm ve şeref ünvanı olarak kullanılmıştır.   Osmanlı Devleti […]

VAKIF MEDENİYETİ

17 Mart 2018 Musa ÖNCEL 0

Müslümanların yaşadığı İslam coğrafyasında; toplum hayatındaki en önemli kurumlardan biri de şüphesiz ki, vakıflar tarafından kurulan müesseselerdir. Bu müesseseler vasıtasıyla da vakıf kültür ve medeniyetini […]

Osmanlı’nın Başkenti Edirne

16 Mart 2018 Musa ÖNCEL 0

“Bir Başkent Daima Başkenttir” Ahmet Hamdi Tanpınar Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçip Edirne’yi fethetmesiyle, kuruluş döneminde Bursa’dan sonra ikinci, Avrupa kıtasında ise ilk başkenti Edirne’dir. Edirne, […]