Söyleşi

1 Ocak 2020 Hasan Gümüş 0

“GÖNÜL; İLÂHÎ BAKIŞIN NAZARGÂHI, MÂNEVÎ VE SEMÂVÎ YÜCELİKLERİN KARARGÂHI; MERHAMET, MUHABBET VE ŞEFKATİN DE MENBAIDIR”   Edirne Evlâd-ı Fâtihân Dergisi adına Erkan Kamberi’nin Edirne Mimar […]

DELİKANLI HZ. MUHAMMED (SAS)

18 Ocak 2019 Hasan Gümüş 0

Delikanlı; sözünün eri, dürüst, namuslu, seven, sevdiğini terk etmeyen, cesur, yiğit, fedakâr, ahlaklı, gelecek tasavvuru olan, umutla dolu, genç kişi anlamlarına gelir.   Arapça’da delikanlı […]

YAŞANMIŞ BİR HİCRET HİKÂYESİ

15 Ağustos 2018 Hasan Gümüş 0

…   Günlerdir söyleniyordu:   – Hazırlanın, gideceksiniz!   Peki niçin ve nereye?! Ne olacak evlerimiz, tarlalarımız?! Yüzyıllardır var olan hatıralarımız; Mezarları analarımızın, babalarımızın?! Günde […]

Evlad-ı Fatihana Merhaba

16 Mart 2018 Hasan Gümüş 0

Fetih; gönüllerin gönülleri yaradan yüce Mevla’ya , beldelerin adalete, merhamete açılmasıdır. Fetih gönüllerde başlar. Gönüllerin fethini, gönülleri sevgi-şefkatle dolu, yaratılanı yaratandan dolayı seven, gül alan, […]