BATI TRAKYA’YA DEĞER KATAN ŞEREFLİ İNSANLAR: ÇERKEZLER

Çerkezler Kafkas ırklarındandır. Ağırlıklı olarak Kafkasya’da yaşamaktadırlar. Kökeni Türk ırkından olmamakla birlikte aidiyet olarak Osmanlı Türk kültürüne mensupturlar. Günümüzde İsrail, Ürdün, Mısır, Irak, Türkiye, Kosova, Yunanistan, Rusya gibi devletlerde yaşamaktadırlar. Bu toplumun en önemli özelliği sadık ve doğru sözlü insanlar olmalarıdır. Çerkezler ilk olarak Memluk Devleti adında bir devlet kurmuşlardır. 1856 yılındaki kırım harbinden Ruslar tarafından sürgün edilmişlerdir.

Bu tarihten itibaren çok sayıda Çerkez Balkanlar coğrafyasına göç etmişlerdir.  Sultan Abdülhamid Hanın annesi Tirimüjgan Sultan Çerkez soyundandır. Sultan II. Abdülhamit Han Çerkezleri Doğu sınırlarını korumakla görevlendirilmiştir.

1924 yılında 9000 civarında Çerkez siyasi nedenlerden dolayı Yunanistan’a göç etmişlerdir. Çerkezler Yunanistan’ın Atina, Selanik, Yanya, Karaferye ve Batı Trakya bölgelerine yerleşmişlerdir. Batı Trakya’ya geldikleri ilk günden itibaren Batı Trakya’da kültürlerini yaşatmak için mücadele etmeye başlamışlardır.

Eğitim alanında önemli atılımlarda bulunmuşlardır. Osmanlıca Türkçesinin ileri karakolu pozisyonunu almışlardır. Misyonları Osmanlıcayı muhafaza etmek, vizyonları ise Osmanlıcayı bir prototip olacak bir şekilde yaymak olmuştur.

Bunların dışında Osmanlıcanın medreselerde öğretilmesi için epeyce çaba sarf etmişlerdir. Ayrıca bunlarla yetinmeyerek unutulmaması ve günlük hayatta aktif bir şekilde kullanılması için Osmanlı Türkçesiyle yazılmış gazeteler çıkarmışlardır.

Batı Trakya toplumu için mücadele eden Çerkezlerden önde gelen simalar şunlardır: Mustafa Sabri Efendi (Osmanlı’nın son şeyhülislamı) Çerkez Reşat (Çerkez Ethem’in ağabeyi) Çerkez Ethem (Milli Mücadele’ye önemli katkıda bulunmuştur) Eşref Kuşçubaşı (Teşkilatı Mahsusa’nın kurucularındandır) ve Hafız Reşat (Osmanlıca’yı yaymak için çeşitli kurslar ve etkinlikler düzenlemiştir).

Çerkezler misafir olarak geldikleri Batı Trakya’ya değer ve şeref katarak gitmişlerdir. Fakat Çerkezlerin bir kısmı Batı Trakya’da kalmaya devam etmişlerdir. Günümüzde sayıları az da olsa Batı Trakya’da Çerkez bulunmaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*