Batı Trakya’nın Fiyakası

HÜSEYİN MEHMET
Fiyaka Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Fiyaka dergisi 2014 yılından beri Yunanistan Batı Trakya’da çıkan, Gümülcine merkezli edebiyat ve fikriyat dergisi. Kendi genç ve yerel dinamik-lerini önceleyen, tarihî birikimini parlatan, takdim, takdir ve teşvik eden bir dergi düşüncesiyle çıkıyor.
Fiyaka dergisi fikri nasıl oluştu, dergi çıkart-mak nereden aklınıza geldi ve kimler destekledi sizi?
Düşünce ve edebiyat konusunda tam tekmil, doyurucu bir dergi açığını öteden beri görüyorduk. Bunun üzerine neden düşmeyelim, düşünmeyelim dedik. Hem kitapla, dergi ile içli dışlı olan gençler olarak, bir el kaldıra-lım, boy verelim, fiyakamızı gösterelim, ola ki kirli enfor-masyonun darma duman ettiği bu çağda niceliğe değil, niteliğe önem veren birileri çıkar, elbet bir ses veren olur, hitap muhatabını bulur, kafa karışıklığına, kimlik kargaşa-sına iyi gelen sabiteler reçetesi paylaşmış oluruz dedik. Evet bunların hepsini dedik.

Peki derginiz yankı buldu mu, yeterince tanındı mı Batı Trakya’da?

Evet gayet güzel yankı buldu. Hatta bunu güçlen-diren katılımı gayet iyi olan bir edebiyat yarışması da düzenlemiştik. Edebiyata yönelik heves uyandırma açısın-dan teşvik edici bir yarışmaydı. Halihazırda bunun devamı-nı da düşünmekteyiz. Bizim için de heyecanlı, süreç içeri-sinde hem bir tecrübe, hem de sevindirici bir merhale oldu.

Yayın hayatında karşılaştığınız zorluklar neler?

Bu toprakların aslî unsuru olan evlâd-ı fatihân’a giydirilmek istenen vasıflara dikkat kesildikçe trajikomik bir tabloyla karşılaşıyoruz.
İşin ironik tarafı; yüzyıllardır mevcudiyeti, mutlak varlığı sabitkadem olan bu ülke topraklarında yaşayan Müslüman Türklere aklı sıra sipariş tanımlamalar getirmek isteniyor. İşin zor tarafının burada belirginleştiğini söyle-yebiliriz. Kendi okullarınızda okuttuğunuz kendi çocukla-rınıza yayınlarınızı veremiyorsunuz. Bunu Türkçe hiç yapamıyorsunuz. Haliyle Avrupa’nın “demokrasinin beşi-ği” olarak lanse ettiği şey bu yani. Peşinen diğer zorluklar bunu takip ediyor.
Başlarda basım ve dağıtım konusunda eksiklik çektik. Fakat zamanla bu oturdu diyebiliriz.

Türkçe yayınlar halk nezdinde ne kadar ilgi görüyor?

Popüler kültür ve sanal medyanın şişirme odakla-rından gözünü okumaya verebilmiş, kendini almış toplum nezdinde alakadar ne kadar insan varsa o kadar.

Nasıl bir içeriğiniz var, genellikle neler içeriyor dergi?

Futbol taraftarı, magazinel, siyasi, ya da aktüel dergi değiliz. Bizi biz yapan değerler konusunda araştırma yapan, kafa yoran, fikrî bir duruşu, temelleri ve alt yapısı olan bir dergiyiz. Günümüzün prototip üretmekten yoksun dünyasına, özelde ise kendi insanına sahih adreslerin kaynağını işaret etmek kaygısı güdüyoruz. Geçici olan ile kalıcı olan arasında tercihimizi kalıcı olandan yana, bâki olanla fâni olan arasında yine tercihimizi bâki olandan yana yapmak niyetiyle ağzımızın tadını kaçıran, dişe dokunur konular işliyoruz.
Kendi kaynaklarının ve anadilinin temerküz ettiği her türlü kıpırdanışa pür dikkat, kulak kesilerek, şiirin, tefekkürün, hikmetin izlerini süren, tarassut mevkiinde nöbet bekleyen, uçbeyi mesabesinde dinamik bir dergiyiz.
Nihayetinde daha çok ayrıştırıcı ve yıkıcı vasıfları değil, ortak insani değerler merkezinde birleyici ve yapıcı olana, vicdani olana vurgu yapan herkesle edebiyatı bir dü-şü ya da düşünceyi paylaşmayı haysiyet meselesi biliyoruz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*