EDİRNE SELİMİYE YEMİŞ KAPANI

18 Ocak 2019 Hasan KARAKAYA 0

1568 yılında banisi II. Selim’in talebi ile Mimar Sinan tarafından Selimiye Külliyesi’nin inşasına başlanmış, 1572 yılında, görülen lüzum üzerine Mimar Sinan’ın teklifiyle projeye Yemiş Kapanı […]

FÜTÜVVETNÂME

18 Ocak 2019 Musa ÖNCEL 0

Fetâ, sözlükte “genç, yiğit, cömert”; fütüvvet de “gençlik, erlik, yiğitlik, cömertlik” anlamında Arapça bir kelimedir. Fütüvvetnâme ise; İslam coğrafyasında Müslümanlar arasında, özellikle sûfî çevrelerde ve […]

MASUM GENÇLİK

18 Ocak 2019 VİLDAN SERDAR 0

Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik… “Zaman bendedir ve mekan bana emanettir!” şuurunda bir gençlik.. Acaba üstadın özlediği o gençliği torunlarımız mı görecek, yoksa biz […]